Advent v Drážďanech

zájezd za předvánoční atmosférou do metropole Saska

víkend 30. 11. - 1. 12. 2019 │Dresden (Německo)

Saské Drážďany, ležící na březích Labe, se chlubí jedním z nejproslulejších adventních trhů v Německu, který se zde koná po více než 500 let. Jedinečnou kulisu jim navíc vytváří samotná atmosféra starobylého města. Během dvou dnů poznáme historii a adventní atmosféru Drážďan docela do hloubky.

Podrobnosti k ubytování a programu najdete v propozicích níže.

 

Cena: 2 200 Kč člen / 2 400 Kč nečlen spolku Přátelé přírody z. s.

zahrnuje dopravu minibusem na místo a zpět, ubytování se snídaní v hostelu v centru města. Cena se vzhledem k možnému pohybu kurzu může zvednout až o 15 %, ale nepředpokládáme to.

 

Jak se přihlásit: Vyplňte přihlašovadlo a rezervujte si místo. Po potvrzení místa zaplaťte zálohu 900 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 191130. Účastník je přihlášen až připsáním zálohy na náš účet. Zbytek doplaťte na účet pod stejným symbolem do 30. 9. 2019.

 

Storno podmínky: 

  • Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny akce, pokud účastník za sebe sám nesežene náhradníka. 
  • Záloha účastnického poplatku se vrací jen tehdy, pokud účastník za sebe sám sežene náhradníka. 
  • O případných odůvodněných výjimkách z těchto pravidel může na žádost účastníka rozhodnout rada skupiny.
 
 
 
Přihlašování na tuto akci je možné od 10. 1. 2019, 16.00 hod.
 
Bližší info - vedoucí akce: 

Marta P. Perůtková a Hynek Pečinka (+420 602 431 149, fox@malaliska.cz)