Velikonoce na Kokořínsku

poznávání přírodních krás a historických a kulturních památek Kokořínska, Mělnicka a Máchova kraje

čtvrtek  - pondělí 18. - 22. 4. 2019 │Mšeno a Máchův kraj

Malebná přírodní oblast skal, překrásných jezírek a vesniček s lidovou architekturou. Kokořínsko je proslulé romantickými roklemi a unikátními pískovcovými věžemi, branami, okny a dalšími útvary, které se v takové formě a rozsahu nevyskytují v žádné jiné oblasti u nás. Jen 40 kilometrů za Prahou si odpočineme od starostí všedních dnů, vydáme se pěšky nebo na kole do přírody CHKO Kokořínsko. Stranou nenecháme ani historické památky – mezi nimi obzvláště romantické hrady Kokořín a Bezděz – a budeme kráčet po stezkách, kudy před více než 150 lety chodil básník zdejšího kraje, Karel Hynek Mácha.

Podrobnosti k ubytování a programu najdete v propozicích níže.

 

Cena: 1 850 Kč člen / 2 050 Kč nečlen spolku Přátelé přírody z. s.

zahrnuje 4× ubytování, 4× polopenzi, dopravu na akci, během akce a z akce domů

 

Jak se přihlásit: Vyplňte přihlašovadlo a rezervujte si místo. Po potvrzení místa zaplaťte zálohu 850 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 190418. Účastník je přihlášen až připsáním zálohy na náš účet. Zbytek doplaťte na účet pod stejným symbolem do 15. 2. 2019.

 

Storno podmínky: 

  • Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny akce, pokud účastník za sebe sám nesežene náhradníka. 
  • Záloha účastnického poplatku se vrací jen tehdy, pokud účastník za sebe sám sežene náhradníka. 
  • O případných odůvodněných výjimkách z těchto pravidel může na žádost účastníka rozhodnout rada skupiny.
 
 
 
Přihlašování na tuto akci je možné od 10. 1. 2019, 16.00 hod.
 
Bližší info - vedoucí akce: 

Marta P. Perůtková a Hynek Pečinka (+420 602 431 149, fox@malaliska.cz)