(Ne)známí sousedé: Babí léto v krásném Švábsku

út – ne 24. - 29. 9. 2019 | Metzingen a okolí, Německo s jednou nocí a půldnem v Augsburku

šestidenní výjezd za přírodou, kulturou a památkami na jih Německa v rámci spolupráce s NaturFreunde Metzingen
 

Už pojedenácté se koná setkání Přátel přírody z Olomouce a Metzingenu, které opět jistě potvrdí, že naši sousedé nejsou až tak jiní než my. Tentokrát se vrátíme na některá místa v oblasti Švábského Jury, kde se nám v uplynulých letech nejvíce líbilo, a poprvé pojedeme k Bodamskému jezeru na samý jih Německa. Na zpáteční cestě strávíme den a noc v bavorském historickém městě Augsburku. Šestidenní akce u našich západních sousedů připomene milé vzpomínky těm, kteří už s námi za metzingenskými Přáteli přírody byli, a těm, kdo pojedou poprvé, ukáže to nejlepší z regionu Švábsko v jižním Německu a bonus v podobě Augsburku k tomu.

Podzim v podhůří krasového území Švábského Jury, dozrávající víno, barevné listí listnatých lesů, výborná kuchyně, historie i ekologická současnost regionu, inspirativní atmosféra společných posezení lidí z obou stran společné česko-německé hranice, kteří mají podobný smysl života a jsou součástí téhož hnutí, jehož členové mají blízko k přírodě a jiným lidem.

 

Podrobnosti k ubytování a programu najdete v propozicích níže.

 

Cena: 3 450 Kč pro členy spolku Přátelé přírody z. s., 3 650 Kč pro nečleny*)

zahrnuje dopravu minibusem cestovní kanceláře JV TOUR do Metzingenu a zpět a během akce, ubytování ve vícelůžkových pokojích - 3x v Domě Přátel přírody „Falkenberg“ a 1x v hostelu v Augsburku, 3x polopenzi (od středeční večeře do sobotní snídaně), snídani v Augsburku, program, dopravu na místě. Cena nezahrnuje vstupné do AlbThermen (13 EUR).

Na akci žádáme podporu Česko-německého fondu budoucnosti a statutárního města Olomouce, která umožní podívat se s námi do Švábska těm zájemcům o pěstování zdravých česko-německých vztahů, kteří by si to při plné ceně nemohli dovolit. Věříme, že díky této podpoře vám akci budeme moci nabídnout za 50 % skutečných nákladů.

*) Cenový odhad, který závisí na skutečné výši dotace, kterou na akci získáme. Jakmile ji budeme znát, dostanete možnost se v případě, že vám cena nebude vyhovovat, odhlásit bez storno poplatku. V případě nepříznivé změny kurzu nebo cen může být cena akce navýšena až o 15 %.


 

Jak se přihlásit: Vyplňte přihlašovadlo a rezervujte si místo. Po potvrzení místa zaplaťte zálohu 1 500 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 190924. Účastník je přihlášen až připsáním zálohy na náš účet. Zbytek doplaťte na účet pod stejným symbolem do 31. 7. 2019.

 

Storno podmínky: 

  • Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny akce, pokud účastník za sebe sám nesežene náhradníka. 
  • Záloha účastnického poplatku se vrací jen tehdy, pokud účastník za sebe sám sežene náhradníka. 
  • O případných odůvodněných výjimkách z těchto pravidel může na žádost účastníka rozhodnout rada skupiny.
 
 
 
Přihlašování na tuto akci je možné od 10. 1. 2019, 16.00 hod.
 
 
Bližší info - vedoucí akce: 

Marta P. Perůtková a Hynek Pečinka (+420 602 431 149, fox@malaliska.cz)