Skotský vandr je už pryč, pytle plné fajn dojmů ale zůstanou

10.07.2012 13:35

Někdy na konci loňského léta vznikl nesmělý plán podívat se s Malou liškou do Skotska. Plán nezapadl, naopak postupně získával kontury a na začátku července se uskutečnil. Účastníci 10denního Skotského vandru s dobrou partou, jak jsme výjezd 18členné skupiny ve dvou minibusech nazvali, odjeli plní napjatého očekávání ve čtvrtek 28. června večer z Olomouce a přijeli v pondělí 9. července v 1:30 zpět k olomouckému Letadlu s dobrou náladou a plní nepopsatelných dojmů. 

Byla to v historii klubu Malá liška nejvzdálenější a co do počtu účastníků největší vícedenní akce. Příprava, na které se pracovalo ve 3,5 lidech prakticky od ledna, znamenala stanovit trasu, prověřit nejvhodnější dopravní prostředky a ty potom zajistit, rozhodnout o velikosti skupiny, zajistit ubytování na čtyřech místech, sestavit rozpočet a rámec na jednotlivé dny a modlit se, aby všechno vyšlo a nebyla žádná nepříjemná překvapení. Organizátorům se podařilo zajistit tuto nutnou kostru, další výplň už byla také na účastnících, kteří se postarali o fajn atmosféru, vycházeli si vstříc, dokázali pochopit, že plány se mohou měnit z minuty na minutu, a dobrá nálada kolektivu nemizela, protože ji průběžně všichni posilovali.

Určitě se tu v nejbližší době objeví článek se shrnutím dojmů z trasy. Nenecháme si přece ty kouzelné a jedinečné okamžiky pro sebe. Zatím je to ale všechno strašně čerstvé a tudíž nesdělitelné. Poděkuju aspoň na tomto místě všem, kteří se jakkoli zasadili o to, aby akce klapla tak skvěle, jak klapla. Však oni vědí! A děkuju taky všem, kdo na nás v Česku mysleli a nemuseli nám to ani dát vědět. I vy jste určitě pomohli tomu, že se nám nic špatného nepřihodilo a že jsme mohli získat celoživotní zážitek.

Ať vám dlouho kouří komín!

Hynek