Krásy Slovenského krasu

aktivní šestidenní poznávací pobyt v jihovýchodním cípu Slovenska
1. - 6. 7. 2016 | Rožňava a okolí, Slovensko
 
Na samém dálném jihovýchodě Slovenska najdete jeden z nejpozoruhodnějších národních parků střední Evropy – Slovenský kras. Je to neuvěřitelně pestrý kraj. Středověké strážní hrady ční na kopcích nad údolími. Na úpatí údolních svahů se nacházejí vchody do jeskyní, které patří mezi nejkrásnější krápníkové jeskyně v Evropě. Plochý povrch náhorních plošin pokrývají jícny stovek závrtů a propastí. 
 
Přestože planiny Slovenského krasu nedosahují velkých nadmořských výšek (okolo 600–800 m), putování po zdejších turistických značkách patří k poměrně náročným podnikům. Na krasových planinách se střídají husté křovinaté lesy s rozsáhlými pustými stepními loukami, je tu značné sucho, nikde žádný potůček ani pramen, vesnic a osad poskrovnu. Na maďarské straně společné hranice na Slovenský kras navazuje Aggtelecký národní park. Vesničky se starobylými chaloupkami jsou zde obklopeny majestátními skalami. Obě oblasti byly společně vyhlášeny Evropskou krajinou roku 2010/2011. A právě v létě pojedeme tento málo známý region objevit.
 
Podrobnosti najdete v propozicích: 1607_malaliska_slovensky_kras.pdf (462 kB)
 
Cena: 3 500 Kč člen Přátel přírody / 3 800 Kč nečlen
(5x ubytování, 5x polopenze, doprava z/do Olomouce a na akci)
 
Jak se přihlásit: Na www.malaliska.cz/slovenskykras vyplňte přihlašovadlo a rezervujte si místo. Následně zaplaťte zálohu 1 000 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 160701.
 
Storno podmínky: Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny, pokud účastník za sebe nesežene náhradníka. Záloha se vrací jen tehdy, pokud sám účastník za sebe sežene náhradníka.
 

 

Těší se Hanka Hulíková, Jana Votroubková a Hynek Pečinka
– dotazy směřujte na fox@malaliska.cz, tel. 602 431 149
 

Vyznáme se i za humny!