Česko-rakouské poznávání Olomoucka

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška
ve spolupráci s Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Wien-Penzing
zvou i vás na
Česko-rakouské poznávání Olomoucka
Historicky první kontakt obou skupin Přátel přírody proběhne formou dvou návštěv vídeňských partnerů
u nás v Olomouci. Na tu první, velikonoční, je připraven neformální program zaměřený na seznámení
s historií i současnou atmosférou našeho města s důrazem na společnou historii Olomouce a Vídně.
Zaměříme se i na poznání nejbližšího okolí města. Pozornost bude věnována i možnosti navazování
kontaktů mezi účastníky z obou skupin. V srpnu pak proběhne týdenní akce, která má za cíl spojit
poznávání Olomouce a okolí s aktivním pohybem a mezi-národním prostředím.
Během obou akcí budou vídeňští a olomoučtí Přátelé přírody moci společně prožít každý den trochu jinak,
ale vždy spolu. Budeme se domlouvat česky, německy, anglicky, rukama a nohama
– hlavně se toho nebát! 

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška ve spolupráci s Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Wien-Penzing

14. – 17. 4. 2017 :: Česko-rakouské Velikonoce v Olomouci a okolí

5. – 13. 8. 2017 :: Česko-rakouské poznávání Olomoucka pěšky a na kolech

Historicky první kontakt obou skupin Přátel přírody proběhne letos formou dvou návštěv vídeňských partnerů u nás v Olomouci. Na tu první, velikonoční, je připraven neformální program zaměřený na seznámení s historií i současnou atmosférou našeho města s důrazem na společnou historii Olomouce a Vídně.

Zaměříme se i na poznání nejbližšího okolí města. Pozornost bude věnována i možnosti navazování kontaktů mezi účastníky z obou skupin. V srpnu pak proběhne týdenní akce, která má za cíl spojit poznávání Olomouce a okolí s aktivním pohybem a mezi-národním prostředím.

Během obou akcí budou vídeňští a olomoučtí Přátelé přírody moci společně prožít každý den trochu jinak, ale vždy spolu. Budeme se domlouvat česky, německy, anglicky, rukama a nohama – hlavně se toho nebát!

Program srpnového Česko-rakouského poznávání Olomoucka pěšky a na kolech (aktualizace 28. 7. 2017):

1708 rad-wanderwoche_ramcovy_program_v3.pdf (574 kB)

 

PŘIHLAŠOVADLO ZDE

 

Projekt proběhne za finanční podpory statutárního města Olomouce